Общи условия и правила

Copyright

Съдържанието на този уебсайт е интелектуална собственост на Brand Touch Ltd. Екипът на сайта взема всички необходими мерки в подготовката на материалите, качени на него, но не дава гаранция за достоверността на съдържанието. Нашите Digital Signage системи са в етап на непрекъснато усъвършенстване и ние си запазваме правото да правим промени в съдържанието без предварително известяване.

Търговски марки

Всички запазени марки са собственост на техните съответни притежатели.
Intel® е регистрирана търговска марка на Intel Corporation.
Windows® е регистрирана търговска марка на Microsoft Corporation.

Патенти

Нашите продукти са изработени с технология със запазени права и Европейски и USA патенти. Всяка употреба на технологиите и дизайна, запазени със съответните патенти, трябва да бъде предварително разрешена от Brand Touch и да е предназначена за ограничена употреба ако не е упоменато друго от Brand Touch.

Гаранция и обновяване

Някои компоненти, преинсталирани в нашите продукти, могат да бъдат обновявани и заменяни по искане на потребителя. За да научите повече за ограниченията в обновяването, моля запознайте се със спецификаците в ръководството за употреба. За всякаква допълнителна информация за продуктите, които сте закупили, моля свържете се с Brand Touch.