CRM – Управление на взаимоотношенията с клиентите

Ориентираната към клиента CRM – система за управление на връзките с клиенти, е мощен способ за увеличаване силата и положението на бранда. Може да се започне със съсредоточаване в една част от бизнеса, например уеб услуги, мейл кампании и мнения на потребители, като след това платформата се разрастне, докато бъде достигнато оптималното съчетание, отговарящо на специфичните нужди на вашия бизнес.

Нарастването на броя на точките на взаимодействие на брандовете ги кара да променят потребителските си стратегии. CRM се използва за управляване на взаимоотношенията с клиентите, базирано на възможността да се събират, анализират и прилагат различни данни (клиентска информация, посетителски трафик, програми за лоялност, демографски данни). В последните години, особено благодарение на Digital Signage, CRM могат да събират много повече информация – като например да сканират и определят възраст, пол, предпочитания, степен на емоционална удовлетвореност и много други, благодарение на специалните вградени софтуери за сканиране и разпознаване.